top of page

Reviews//

ANDAVAKE

«Dette er eminent teater. Jeg kan vanskelig se at det kunne gjøres bedre når man først har valgt en slik form med en forteller og en musiker. Det blir en fullverdig forestilling.»                                                            - Grete Nordtømme

«Og musikken, felespillet er med å bygge et rom for teksten. Redigeringen av teksten framhever også felespillermotivet, mens andre motiver tones ned. Slåttene har sine gjentakne mønstrer i samspill med Fosses tekst. På det beste spiller de sammen, en tostemt fortelling.»                                                                    - Andreas Wiese

«Monologen fremføres vart og finstemt. Tindberg både spiller personene og forteller handlingen. Som Asle bærer han på et feleskrin. Den fattige unge mannens felespill knyttes opp til Maurseths vemodsfylte spill. Musikken, som er full av både sorg og håp, veves inn i handlingen og skaper atmosfære og stemning.»          - Elisabeth Rygg

«Og hadde det ikkje vore fordi det er Benedicte som har skrive musikken til romanen, skulle ein trudd at Jon Fosse hadde skrive teksten etter å ha høyrd Benedictes musikk. Det er rett og slett tonar som gjer godt i sjela, eit storverk som peikar både bakover og framover.»                                                                          - Svein Knutsen

bottom of page