top of page

CRITICS

 reviews//

To be nothing

«Maurseth manages to intermix Hamre's sage pronouncements on philosophy, playing style and pedagogy, and his caveats about stage fright, idolatry and rigid adherence to tradition, with biographical sketches of Hamre's own development and side trips into the lives of his masters and predecessors.» 

 

– Jeff Kaliss, Songlines​

Download PDF

Stjerne anmeldelse.png
To be nothing

«For both, though, the Hardanger fiddle is at the heart of their lives, and that passion bleeds through every single page of the book. This is a music book, to the extent that it’s about music. But it’s also about the paths musicians take, some they chose, others perhaps chosen for them. And it gives an insight into what makes them play and explore the instrument and its repertoire. In that regard – no, in every regard - it’s as compelling and invaluable as the music she makes.» 

 

– Chris Nickson, Rootsworld

Read more

Å vera ingenting
 

«Maurseth har vært elev hos ham (Hamre) i 24 år... Temaene er mange, og i sum gir de et fascinerende og innsiktsfullt bilde på hvor komplekst, krevende og berikende dette valget har vært.» 

- Svein Andersen, Aftenposten 

Last ned PDF

«Det er ein vilkårslaus ærleg meisterspelemann som står fram mellom permane i Benedicte Maurseth si bok»

- Nils Kvamsdal, Hordaland.

Last ned PDF

«Å vera ingenting er interessant og viktig. Både dei som høyrer til spelemannsmiljøet, politikarar lokalt, regionalt og på statleg plan som har det minste med kultur, tradisjon og arv å gjera; bør lese denne boka snarast råd.» 

- Mette Bleken, Hardanger Folkeblad 

Last ned PDF

«Meister-elev-forholdet rommer så mykje meir enn musikken. Samtalane er like viktige. Knut snakkar om alt frå kvardagsliv til dikt og biletekunst, seier Maurseth» 

- Siri Økland, Bergens Tidende 

Last ned PDF

«Eg ville skrive ei bok om eit fag og ein tradisjon som eg elskar djupt. Hardingfela har fylt heile livet mitt, seier Maurseth.» 

- Arne Guttormsen, Vårt Land 

Last ned PDF

«I spellemannen Knut Hamres filosofi er det sentralt at kunstneren ikke må stå i veien for kunsten.» 

- Gjermund Kolltveit, Morgenbladet

Last ned PDF

VÅRT LAND:

http://www.vl.no/old-kultur/kvinna-er-nerare-det-musikalske-1.83829?paywall=true

BALLADE:

http://www.ballade.no/sak/meister-og-elev/

bottom of page