top of page

Reviews//

Blått Svev

Dette møtet med Benedicte Maurseth har blitt både sterkt, vakkert og inderlig - også som kveder ved noen anledninger. Jeg krever ikke så mye mer av et musikalsk møte jeg.

                                                                                                              Tor Hammerø

Dette må vere ei av dei mest praktfulle åremålsgåvene til Jon Fosses 60-års dag.

Musikken deira smyg seg inn, såre hardingefeletonar blandar seg med gitarloops og gitarklimpring, nokon gongar inn i tekstane andre gongar som etterspel, som utdjuping.

BLÅTT SVEV er på samme tid både mindfulness og et varsko om å våkne opp. Det nytter ikke å multitaske når du skal høre den. Du må HØRE. Sitte stille og ta inn. Gjør du det, åpner det seg et dobbelt univers, det Fosse maner frem og det  vi ikke må glemme å ta vare på.

Det er et veldig flott kunstnerisk samvirke mellom musikken og Hildegunn Rise sin fremføring av Jon Fosse sine underfundige dikt, som i langt større grad omtaler samspill mellom mennesker enn Briskeby og Loffen. Dette samvirket får lyrikk og musikk til å gå opp i en høyere enhet.

bottom of page